ABOUT US

O nama

Apartman Luna je smješten u mjestu Privlaka,naselje Glavanci, nedaleko starodrevnog grada Zadra i u blizini pitoresknog i povijesnog grada Nina.

Privlaka je slikovito turističko i ribarsko mjesto na Zadarskoj rivijeri smješteno na prostranom, ravnom poluotoku.

Sa sve tri strane obgrljena kristalnim pijeskom i bogomdanim plažama, najvažnija je spona između najstarijeg hrvatskog kraljevskog grada Nina na sjeveroistoku, te otoka Vira na zapadu.

Doživjeti Privlaku znači rano ujutro doći u živopisnu lučicu u središtu mjesta.

Ovdje ribari na stari i posve tradicionalan način prebiru mreže nakon jutarnjeg ribolova, nudeći svježu ribu.

Uz samu lučicu prema zapadu, počinje i šetnica koja je obujmila gotovo cijeli poluotok, a pruža pogled na nezaboravan zalazak sunca.

Privlaka je smještena na prostranom, ravnom poluotoku pjeskovitog tla (7 km dužine i 4 km širine) koji sa sjeveroistočne strane zatvara Ninski zaljev, a s jugozapadne Zadarski kanal.

Od Zadra je udaljena 18 km, od povijesnog i najstarijeg hrvatskog grada Nina 5,5 km, a od turističkog naselja Zaton koje obiluje brojnim sportsko zabavno-rekreativnim sadržajima svega 8,5 km.

Danas je Privlaka turističko mjesto, prije svega zahvaljujući brojnim pješčanim uvalama.

U bogatoj turističkoj ponudi Privlake dominiraju prekrasne pjeskovite plaže, plitko i toplo more, najpogodnije za obiteljski turizam.

Brojni restorani i kafići, konoba, zatim tržnica, mjenjačnica samo su dio cjelokupne ponude Privlake.

Čist zrak i ljekovito crno blato ovu lokaciju čini atraktivnom i ljudima sa zdravstvenim problemima poput astme, reume, artritisa itd.

Obala Privlake izrazito je razvedena.

Od ukupne njene dužine na kopneni dio otpada 14,30 km, a na otočki 0,35 km, ukupno 14,65 km. Obalu oblikuju brojni poluotočići, rtovi, uvale, zatoni, prolazi, itd.

 

Mogućnost izleta na obližnje destinacije:

 

    Plitvička jezera (150 km)

    Velebit - Paklenica (40 km)

    Slapovi Krke (75 km)

    Kornatsko otočje (15 km)

    Zadar (20 km)

    Nin (3 km)

    Zaton (4 km)

About us

Apartment Luna is located in Privlaka, Glavanci, near the ancient city of Zadar and near the picturesque and historic town of Nin.

Privlaka is a picturesque tourist and fishing town on the riviera Zadar, situated on a large, flat peninsula.

With all three sides surrounded by crystal sand beaches and divine, the most important tie between the oldest Croatian royal town of Nin in the north and the island Vir in the West.

Experience Privlaka is early morning visit the picturesque port in the town center.

Here fishermen in an old and traditional way of nets after a morning fishing, offering fresh fish.

Along the harbor to the west, a promenade runs around almost the entire peninsula and offers an unforgettable sunset.

Privlaka is located on a large, flat peninsula with sandy soil (7 km long and 4 km wide) north-east of enclosing the Nin Bay, south-west city harbor.

From Zadar is 18 km away from the historical and the oldest Croatian town of Nin 5.5 km from the Zaton holiday village has numerous sports and recreational facilities only 8.5 km.

Today is Privlaka tourist destination, primarily due to numerous sandy coves.

The rich tourist offer of Privlaka its beautiful sandy beaches, shallow and warm sea, the most suitable for family tourism.

Numerous restaurants and bars, taverns, a market, exchange are only part of the overall supply of Privlaka.

Clean air and healing black mud, making this an attractive and people with health problems such as asthma, rheumatism, arthritis and so on. The coast of Privlaka is well-indented.

Of the total of its length on the land portion is 14.30 km and 0.35 km on the island, a total of 14.65 kilometers.

Coast has many peninsulas, promontories, lagoons, small coves, channels, etc.

 

Possibility of excursions to nearby destinations:

 

  Plitvice Lakes (150 km)

  Velebit - Paklenica (40 km)

  Krka (75 km)

  Kornati Islands (15 km)

  Zadar (20 km)

  Nin (3 km)

  Loch tourist resort (4 km)

 

© z.style3000@gmail.com